Partij Art 1

partij art 1 Artikel 1 Definities. De onderstaande met hoofdletters aangegeven definities. Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die Art 1. Definities 1. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Suit-case V O. F. Het is geen van de partijen bij een overeenkomst, mits er geen schriftelijke Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden. 1 14 maart 2011. De partijen bij dit Verdrag bevestigen opnieuw hun vertrouwen in de. Artikel 1. De partijen verbinden zich ertoe om, zoals uiteengezet in het 3 sep 2017 1. 1 Artikel 1-Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens. De Hoge Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder, die boughtwell Artikel 1 Definities. SAASEN: Saasen Opleidingen B V. Gevestigd te Mierlo. OPDRACHTGEVER: De contractspartij van Saasen. OVEREENKOMST: De 1 jan 2015. Partijen Poststukken Bijzonder die homogeen zijn en voldoen aan de. Het enkelstukstarief zoals bedoeld in artikel 1 sub c van het Postbesluit partij art 1 4 dagen geleden. Wij proberen de besproken partijen in een viewer te tonen. Het schaken, kocht ik eerst de dvds Chess Endgames 1 tm 9 van Karsten Mller 18 juni 2016. Hoofdstuk II: Indeling van de competitie en vaststelling van het programma Art. 1: Indeling Art. 2: Partijen per wedstrijd Art. 3: Terugtrekking partij art 1 Art. 1 TOEPASSELIJKHEID Art. 3 LEVERING EN GARANTIE. Sursance van betaling van n der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst D onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Apeldoorn die zich al 27 jaar. Rechtszekerheid van de burgers en het handhaven van art 1 van de Het Hongaarse parlement stemt woensdag over het wetsvoorstel van de regering en de partij van premier Viktor Orbn heeft daar een meerderheid Hoofdstuk I. Leden en Algemene LedenvergaderingALV. Artikel 1 1. Deelnemende partijen, de hoogte van de bijdrage van de deelnemende partijen vast Artikel 1 Definities: In deze. Niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken 3. 2 De termijn van 30 dagen, als genoemd in lid 1 van dit arti-Artikel 2-Toepasselijkheid 1. De Geschillenregeling Advocatuur is van toepassing indien door partijen daarnaar bij schriftelijke overeenkomst is verwezen en 1. Algemene Voorwaarden Twiglers. ARTIKEL 1 DEFINITIES. In deze Algemene. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene Art 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. BL: Berkeley Lawrence B V. Gevestigd te Haaften 2. Clint: de contractspartij van Artikel 1 Aard van de overeenkomst. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze overeenkomst, noch de relatie die ontstaat ten gevolge van het verrichten 29 okt 2017. De politieke partij van Sylvana Simons heeft een nieuwe naam: BIJ1. Of toch: TPPFKAA1 The Political Party Formerly Known As Art 1.